زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
رییس هیئت

حاج ابوالفضل غفاری

رییس هیئت
نائب رییس هیئت

حاج حسین فاخر

نائب رییس هیئت