زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
مشخصات مطلب شماره ی 2040 ارسالی توسط مدیر سایت
متن شعر روز بصیرت 9 دی 88 از موحدیان
متن شعر روز بصیرت 9 دی 88 از موحدیان

در زمان غیبت ای یاران بصیرت لازم است
گرچه در هر عصر و هر دوران بصیرت لازم است

در زمان غربت اسلام ناب و راستین
مسلمین را در دفاع از آن بصیرت لازم است

حق و باطل چون بهم آمیخت یا وارونه شد
بهر تشخیصش به هر انسان بصیرت لازم است

در هجوم فتنه و امواج طوفان بلا
تا شناسی نوح کشتیبان بصیرت لازم است

این نیاز اول هر ذی شعور و عاقل است
شیعه را البته صد چندان بصیرت لازم است

بالاخص امروز کز هر موج خیزد فتنه ای
بر نجات از ورطه طوفان بصیرت لازم است

بهر حفظ وحدت و دشمن شناسی این زمان
بیشتر بر مردم ایران بصیرت لازم است

گرگ‌ها را در لباس میش و باطل جای حق
تا که بشناسی به هر عنوان بصیرت لازم است

نوح را فرزند چون نااهل شد از بهر دوست
طرد او با دشمنان یکسان بصیرت لازم است

در زمان انتخاب مال و جان یا آرمان  
بهر بگذشتن ز مال و جان بصیرت لازم است

گرچه یابد عترت و قرآن کنار هم کمال
در کنار عترت و قرآن بصیرت لازم است

بعد پیغمبر که امت غافل از حق شد به حق
تا که این غفلت شود جبران بصیرت لازم است

سخت باشد امتحان بهر خواص خودپرست
بر نجات از پنجه شیطان بصیرت لازم است

حال فعلی چونکه میزان است از قول امام
در قضاوت با چنین میزان بصیرت لازم است

عهد بستن با شهیدان کار احساس و عشق
بهر ماندن بر سر پیمان بصیرت لازم است

با امید یاری از رهبر، امام المسلمین
در زمان غیبت ای یاران بصیرت لازم است