زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت

مقالات و اشعار سایت و هیئت عزاداری قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند

شعر شِکوِه نامه مرثیه لردن از سید محمد تقی سیفی اردبیلی
شعر شِکوِه نامه مرثیه لردن از سید محمد تقی سیفی اردبیلی

خلق آختارشور، فیض بُکا مَرثیه لردن
بیر عدّه گزور،  نان و نوا مَرثیه لردن

بیر گون واریدی مُخلص و بی رِیب جماعت
درک ایلریدی،  رنگ خدا مرثیه لردن

حَتّی او که سُست عُنصریدی، سُست عقیده
ایلردی عزا وقتی... ادامه مطلب


متن شعر پندیات عارفانه از مرحوم انور اردبیلی
متن شعر پندیات عارفانه از مرحوم انور اردبیلی

تضمین غزلی از حافظ

رایت مستی زده خم ها خماران را چه شد
مجلس شورافکن و شیرین کاران را چه شد
صاحبان عیش کو، معنی سواران را چه شد
«یاری اندر کس نمی بینیم یاران ر... ادامه مطلب


شعر غزل عارفانه از محمد هدایتی تبریزی
شعر غزل عارفانه از محمد هدایتی تبریزی

ره به میخانه کشیدم که خورم آب حیات
باب میخانه و ساقی بودش باب نجات

گفت ساقی که ، برو دیده به می شوی و بیا
دیدۀ پاک بباید که ببیند آیات

مستی و راستی از ماست شده ضرب مثل
جمله مستان بسر آیند به سوی میقات

... ادامه مطلب

متن شعر عارفانه ره شیدایی از عباس داداش زاده(فانی تبریزی)
متن شعر عارفانه ره شیدایی از عباس داداش زاده(فانی تبریزی)

تضمین غزلی از پروین اعتصامی

دوش رفتم به در پیر خرد پنهانی
تا بپرسم! چه بود رسم و ره رحمانی؟
صحبت از پاکدلان رفت و ره عرفانی
گفت این نکتۀ سربسته بدان ای فانی :

... ادامه مطلب