زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
مشخصات مطلب شماره ی 2085 ارسالی توسط مدیر سایت
شعر غزل عارفانه از محمد هدایتی تبریزی
شعر غزل عارفانه از محمد هدایتی تبریزی

ره به میخانه کشیدم که خورم آب حیات
باب میخانه و ساقی بودش باب نجات

گفت ساقی که ، برو دیده به می شوی و بیا
دیدۀ پاک بباید که ببیند آیات

مستی و راستی از ماست شده ضرب مثل
جمله مستان بسر آیند به سوی میقات

منزل پاکدلان کنج دل میخانست
می فروش حکم نمودست به مستان کرّات

هر که هوشیار در این بزم ندارد جائی
ره بدین خانه برد عاقل هشیار هیهات

ذرّه بودیم و به ذرّ جام شرابی خوردیم
مست از آن جام شرابست تمام ذرّات

به خمیر من ازل روز شراب آمیختند
زان سبب مست و خرابم به تمام اوقات

آفت زمرۀ مستان حسد و مکر و ریاست
ورع ات بایدت از جملۀ زشت و آفات

مست باید که ز میخانه به معراج شود
پاک باید شد و اخلاص بود در نیّات

دیده شستم به می و پرده فتاد از چشمم
در سبو جلوه گرم شد رخ او ، گشتم مات

گفت (هدایت) تو اگر مست می ما نشوی
جاهلی ، گر همه عمرت بکنی تحقیقات