زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
مشخصات مطلب شماره ی 1954 ارسالی توسط مدیر سایت
متن شعر روز پرستار از محسن رودگری
متن شعر روز پرستار از محسن رودگری

درحرم قدسي عرش برين........گفت خدا را ملكي اينچنين

هركه در آغوش تو پرورده است......بر لب خود نام تو آورده است

نام تو شد زمزمه جان ما......دور شد از شائبه دامان ما

ما ملك بارگه كبريا.....گشته ايم از نقص وتباهي جدا

دست تواناي تو نيك آفريد.....لطف تومارابه قرابت گزيد

از دم سبحاني تو سرمديم.....با تو چنين پاك و عزيز آمديم

هركه سري برده بر اين آستان....خوانده بدل خط به خط اين داستان

هركه بدرگاه تو راهي شود.....محرم اسرار الهي شود

وحي شداز جانب يزدان براو.....اي ملك پاك چه خواهي؟ بگو

محضرحق رفت و بگفتا ملك......اي ازلي فاطر گردان فلك

تا به ابد شكروسپاست كنم....حمدوثنائي به قياست كنم

من چه كنم بهرهنرمنديت......تاكه شود مايه خرسنديت

شكر عطايت به چه دارم خدا.....تاكه شود ذره اي ازآن ادا

نور عيان گشت و بيامد ندا.....اي كه به درگاه مني جانفدا

گربدلت حاجت اين خدمتست.....سعي تو در سايه اين نهمتست

طالب مائي اگراز حسن و جود....سوي زمين به, كه تو آئي فرود

بنده بيمار مرا يار شو......همدم و دلسوز و پرستار شو

روز و شب آن ديده بيدار باش......اذن شفا را تو مددكار باش

ازتن و روحش غم و محنت زداي.....تا كه رضايت زتو دارد خداي

دست من و دست تو آيد بهم.....تاصحت را به سقيمان دهم

هركه زاندوه مريضي بكاست.....اجركريمانه او نزد ماست

هركه بكاهد زغم دردمند.....هست زما خيروثوابش به چند

بوسه برآن دست كه جانهاي پاك.....باز رهاند ز افول و هلاك