زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
مشخصات مطلب شماره ی 1951 ارسالی توسط مدیر سایت
متن شعر روز پرستار از رامین امید
متن شعر روز پرستار از رامین امید

ناجی مهرّی و در این جامـــــــــه ی یار آمدی

در شب بیـــــــــــماریم از بهر تیــــــمار آمدی

می گدازد خرمن عمرم درین پر ســــــــوز تب

در چنین حالی به بالینــــــم چو بهــــــیار آمدی

می زدم صد ضّجه از این درد عالـــــم سوز تا

داغ من دیدی و براین عــــــــبد بـــــسیار آمدی

بر سر بالین در بـــــــــندان درد و سـوز و زخم

هان تو ای هاتف به نـــــــــــیکویی پدیدار آمدی

در شـــــــــب تار اســـــیر درد عالم ســـــوز هم

هان چه بیخواب و چه بیخواب و چه بیدار آمدی

از تو گویم ای همه مهد امیـــــــد و لطف و مهر

ای تو که با نام نیــــــــکوی پرســــــــــتار آمدی

تولد حضرت زینب و روز پرستار مبارک باد