زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت
مشخصات مطلب شماره ی 2106 ارسالی توسط مدیر سایت
آداب خوابیدن چیست؟
آداب خوابیدن چیست؟

1- ﺑﺎ ﻭﺿﻮ ﺑﻮﺩﻥ

2- ﺭﻭ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ

3- ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﺐ

 4- ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﺭﻩ‌ﻫﺎﻱ: ﺗﻮﺣﻴﺪ، ﺗﻜﺎﺛﺮ ﻭ ﺁﻳﻪ‌ﺍﻟﻜﺮﺳﻲ،

ﺳﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ: ﺍَﻟْﺤَﻤْﺪُﻟِﻠّﻪِ ﺍﻟَّﺬﻱ ﻋَﻠﺎ ﻓَﻘَﻬَﺮَ ﻭَ  ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﻟِﻠّﻪِ ﺍﻟَّﺬﻱ ﺑَﻄَﻦَ ﻓَﺨَﺒَﺮَ ﻭَﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠّﻪِ ﺍﻟَّﺬﻱ ﻣَﻠَﻚَ ﻓَﻘَﺪَﺭَ

ﻭَ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُﻟِﻠّﻪِ ﺍﻟَّﺬﻱ ﻳُﺤْﻴِﻲ ﺍﻟْﻤَﻮﺗﻲ ﻭَ ﻳُﻤﻴﺖُ ﺍﻟْﺎَﺣْﻴﺎءَ ﻭَ ﻫُﻮَ ﻋَﻠﻲ ﻛُﻞِّ ﺷَﻲْءٍ ﻗَﺪﻳﺮٌ.