زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت


آقای یعقوب حیدری در نقش یزید - اربعین سال 1380
آقایان ابراهیم پوریوسف و حاج حسین فاخر - عاشورای سال 1382
مرحوم محمدعلی برنا در نقش مخالف و آقای حسین خوش ترکیب در نقش عمربن سعد - عاشورای سال 1374
مرحوم محمدعلی برنا و علی حسین و آقایان رحیم آقا- حاج احمد بهاری و حاج حسین فاخر - عاشورای سال 1374
وحید رحیمی در نقش حضرت علی اکبر و اسماعیل فاخر در نقش سکینه - عاشورای سال 1386
جوانان بنی هاشم در میدان عاشورای سال 1386
اسماعیل فاخر در نقش سکینه-وحید رحیمی در نقش علی اکبر- رضا دهقان پور در نقش حر- عاشورای سال 1386
اجرای نماز صبح عاشورا با اذان حضرت علی اکبر - عاشورای سال 1390
مکالمه ی حر بن یزید ریاحی - آقای رضا دهقان پور(قصاب) - سال 1385
جوانان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند به همراه حاج حسین فاخر- سال 1382 -مسجد الصلوات
تصویر قدیمی از زحمت کشان هیئت قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - سال 1387
تصویری از شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند- سال 1380