زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت


شبیه سازی بین الحرمین در خیابان امیر کبیر شهرستان مرند
شبیه سازی بین الحرمین در خیابان امیر کبیر شهرستان مرند
شبیه سازی بین الحرمین در خیابان امیر کبیر شهرستان مرند
شبیه سازی بین الحرمین در خیابان امیر کبیر شهرستان مرند
لشکر شاه حسین گویان هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند - محرم 1395
مراسم حجله گردانی حضرت قاسم (ع) - محرم 1395
مراسم حجله گردانی حضرت قاسم (ع) - محرم 1395
مراسم حجله گردانی حضرت قاسم (ع) - محرم 1395
عکسی قدیمی از هیئت یوخاری چوچه به سرپرستی(مرحوم کب عزت )
مرحوم حاج علی اکبر عیسی زاده - حسینچی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند
حاج ابوالفضل غفاری در نقش حضرت ابوالفضل  - عاشورای سال 1383
آقایان احمد حیدری - حسین فاخر و مهدی نعلبندی - عاشورای سال 1380