زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت


سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم(ع) - کربلایی حسین میعادیان سال 1390
مراسم نذری هیئت قمر بنی هاشم (ع) سال 1394
مراسم سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم (ع) سال 1379
مراسم سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم (ع) سال 1379
مراسم روضه خوانی - حاج آقا نجفی - حسینیه قمر بنی هاشم سال 1393
مراسم شبیه خوانی سال 78
مراسم شبیه خوانی سال 78
مراسم شبیه خوانی سال 78 - امام زاده قدیم
مراسم شبیه خوانی سال 78 - تصویر قدیمی از حاج ابوالفضل غفاری
مراسم شاه حسین گویان سال 78
مراسم شاه حسین گویان سال 78
مراسم شاه حسین گویان سال 78 - خیابان 55 متری جدید