زمان و مکان هیئت قمر بنی هاشم مرند

روز های پنجشنبه , وفات و اعیاد
حسینیه قمر بنی هاشم(ع) - خیابان شهدا
با حضور مداحان و قاریان هیئت


تصاویری از پیر غلامان هیئت فرهنگی مذهبی قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند که به رحمت خداوند رفته اند
مرحوم حاج حمید بهاری - حسینچی هیئت عزاداران قمر بنی هاشم (ع) شهرستان مرند
مرحوم حاج رحیم بهاری - حسینچی هیئت فرهنگی مذهبی قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند
مراسم عزاداری هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند در 28 صفر با سخنرانی حجت الاسلام حاج آقا حبیبی
تصاویری از شبیه خوانی اربعین سال 1396 هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند
تصاویری از شبیه خوانی اربعین سال 1396 هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند
تصاویری از شبیه خوانی اربعین سال 1396 هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند
تصاویری از نقش آفرینان شبیه خوانی اربعین سال 1396 هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند
تصاویری از دسته سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند - صبح اربعین سال 1396
تصویری از دسته سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند - اربعین سال 1396
تصویری از دسته سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند - اربعین سال 1396
تصویری از دسته سینه زنی هیئت قمر بنی هاشم(ع) شهرستان مرند - اربعین سال 1396